7 juni 2018 till 29 juni 2018 kl. 16.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-06-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-07

Paragrafer: 61-74

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden 2018-06-07PDF