8 juni 2018 till 1 juli 2018 kl. 10.30-00.00

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-06-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-05

Paragrafer: 64-71

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-08

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-30

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokoll från Socialnämnden 2018-06-05PDF