14 juni 2018 till 6 juli 2018 kl. 09.11-18.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Bygg- och miljönämndens protokoll

Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-06-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-13

Paragrafer: §§ 33-38

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-14

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-06-13.PDF