14 juni 2018 till 7 juli 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-06-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-11

Paragrafer: 66-85

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-14

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2018-06-11PDF