27 juni 2018 till 19 juli 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-06-19

Paragrafer: 83-94

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-27

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-06-19PDF