6 augusti 2018 till 29 augusti 2018 kl. 16.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

Protokoll från Valnämndens sammanträde 2018-08-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-08-01

Paragrafer: 23-28

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Valnämnden protokoll 2018-08-01PDF