28 september 2018 till 21 oktober 2018 kl. 08.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

Protokoll från Valnämndens sammanträde 2018-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-09-27

Paragrafer: 34-35

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Valnämndens protokoll 2018-09-27PDF