2 oktober 2018 till 25 oktober 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-09-24

Paragrafer: 132-159

Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-09-24PDF