4 oktober 2018 till 26 oktober 2018 kl. 08.00-18.00

Sammanträdesprotokoll från Bygg- och Miljönämnden

Protokoll från Bygg- och Miljönämndens sammanträde 2018-10-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-03

Paragrafer: §§ 44-52

Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-04

Datum då anslaget tas ned:  2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokollet från Bygg- och Miljönämnden 2018-10-03PDF.