8 oktober 2018 till 31 oktober 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2018-10-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-01

Paragrafer: 104-119

Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-08

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2018-10-01PDF