8 oktober 2018 till 31 oktober 2018 kl. 11.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-10-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-02

Paragrafer: 87-99

Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-08

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokoll från Socialnämnden 2018-10-02PDF