11 oktober 2018 till 3 november 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från valberedningen

Protokoll från valberedningens sammanträde 2018-10-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2018-10-08

Paragrafer: 1

Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-11

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2018-10-11PDF