30 oktober 2018 till 22 november 2018 kl. 16.15-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2018-10-30 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-10-30

Paragrafer: 142-150

Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-30

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.