1 november 2018 till 23 november 2018 kl. 08.15-18.00

Sammanträdesprotokoll från Bygg- och miljönämnden.

Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-10-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-31

Paragrafer: §§ 53 - 63

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-01

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2018-10-31PDF