2 november 2018 till 25 november 2018 kl. 13.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 2

Protokoll från styrelsen Samfond 2s sammanträde 2018-10-30 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Styrelsen Samfond 2

Sammanträdesdatum: 2018-10-30

Paragrafer: 9-12

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.