6 november 2018 till 14 november 2018 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november

Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullkmätiges sammanträden är offentliga.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-11-13

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-13

Ordförande: Andreas Johansson

Sekreterare: Fam Hlawnceu

Kallelse KF 2018-11-13PDF