8 november 2018 till 1 december 2018 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-11-01är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-01

Paragrafer: 99-111

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-08

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll tekniska nämnden 2018-11-01PDF