2 januari 2019 till 25 januari 2019 kl. 12.00-00.00

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2019-01-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-02

Paragrafer: 1-3

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-02

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokoll från socialnämnden 2019-01-02PDF