1 februari 2019 till 24 februari 2019 kl. 15.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-01-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Paragraf 11 publiceras inte på grund av sekretess.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-28

Paragrafer: 1-22

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-01

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Herrljunga

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-01-28PDF