6 februari 2019 till 1 mars 2019 kl. 15.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

Protokoll från Valnämndens sammanträde 2019-02-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-02-05

Paragrafer: 1-5

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-06

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Valnämndens protokoll 2019-02-05PDF