7 februari 2019 till 2 mars 2019 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-01-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-31

Paragrafer: 1-19

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-07

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll TN 2019-01-31.PDF