8 februari 2019 till 3 mars 2019 kl. 08.25-00.00

Sammanträdesprotokoll från valberedningen

Protokoll från valberedningens sammanträde 2019-02-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2019-02-07

Paragrafer: 7-11

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-08

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2019-02-07PDF