1 mars 2019 till 24 mars 2019 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-02-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2019-02-28

Paragrafer: 12-19

Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-01

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll BMN 2019-02-28PDF.