5 mars 2019 till 28 mars 2019 kl. 17.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-02-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-02-26

Paragrafer: 10-23

Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-05

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokoll från socialnämnden 2019-02-26PDF