6 mars 2019 till 29 mars 2019 kl. 13.45-00.00

Sammanträdesprotokoll från servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Protokoll från servicenämnd IT/Växel/Telefonis sammanträde 2019-03-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum: 2019-03-06

Paragrafer: 1-6

Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-06

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från servicenämnd IT/Växel/Telefoni 2019-03-06PDF