7 mars 2019 till 30 mars 2019 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-02- 28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2019-02-28

Paragrafer: 20-30

Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-07

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll TN 2019-02-28.PDF