2 maj 2019 till 26 maj 2019 kl. 16.45-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-04-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-04-30

Paragrafer: 35, 38-49

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-02

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-25

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokoll från socialnämnden 2019-04-30PDF