2 maj 2019 till 26 maj 2019 kl. 16.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från styrelsen Samfond 2

Protokoll från styrelsen Samfond 2s sammanträde 2019-04-30 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Styrelsen Samfond 2

Sammanträdesdatum: 2019-04-30

Paragrafer: 1

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-02

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-25

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.