3 maj 2019 till 26 maj 2019 kl. 11.45-00.00

Sammanträdesprotokoll från valnämnden

Protokoll från valnämndens sammanträde 2019-04-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-04-23

Paragrafer: 25-35

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-03

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-25

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Valnämndens protokoll 2019-04-23PDF