13 maj 2019 till 5 juni 2019 kl. 15.50-00.00

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för personal och ekonomi

Protokoll från gemensam servicenämnd för personal och ekonomis sammanträde 2019-05-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Gemensam servicenämnd för personal och ekonomi

Sammanträdesdatum: 2019-05-13

Paragrafer: 7-14

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-13

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för personal och ekonomi 2019-05-13PDF