14 maj 2019 till 6 juni 2019 kl. 07.25-00.00

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2019-05-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanträdesdatum: 2019-05-13

Paragrafer: 7-14

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-14

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2019-05-13PDF