28 augusti 2019 till 20 september 2019 kl. 17.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-08-26

Paragrafer: 108-138

Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26PDF