29 augusti 2019 till 21 september 2019 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-08-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-08-27

Paragrafer: 60, 63-71

Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-29

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll SN 2019-08-27PDF.