3 september 2019 till 26 september 2019 kl. 11.35-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-08-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-08-26

Paragrafer: 95-106, 108-111 (paragraf 107 direktjusterades)

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-03

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-08-26PDF