3 september 2019 till 26 september 2019 kl. 11.50-00.00

Sammanträdesprotokoll från valberedningen

Protokoll från valberedningens sammanträde 2019-09-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2019-09-02

Paragrafer: 12-14

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-03

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2019-09-02PDF