1 oktober 2019 till 23 oktober 2019 kl. 17.20-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, direktjusterade paragrafer

Paragraf 81-85 från socialnämndens sammanträde 2019-10-01 är direktjusterade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-10-01

Paragrafer: 81-85

Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-01

Datum då anslaget tas ned: 2019-10-22

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Herrljunga kommun.

Paragraferna är sekretessbelagda och publiceras därför inte.