1 oktober 2019 till 24 oktober 2019 kl. 17.20-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-10-01 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-10-01

Paragrafer: 113-122

Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-01

Datum då anslaget tas ned: 2019-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen Herrljunga.

Protokollet är sekretessbelagt och publiceras därför inte.