4 oktober 2019 till 27 oktober 2019 kl. 09.17-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2019-09-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-30

Paragrafer: 112-132

Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-10-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2019-09-30PDF