26 november 2019 till 19 december 2019 kl. 10.04-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-11-18

Paragrafer: 172-196

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-26

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-18PDF