26 november 2019 till 19 december 2019 kl. 12.12-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2019-11-26 är nu justerat. Protokollet omfattas av sekretess och publiceras därför inte. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-11-26

Paragrafer: 133-138

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-26

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.

Protokollet omfattas av sekretess och publiceras därför inte.