28 november 2019 till 21 december 2019 kl. 11.08-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-11-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-11-26

Paragrafer: 104-116

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2019-11-26PDF