3 december 2019 till 11 december 2019 kl. 00.00-00.00

Kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträde 10 december

Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-12-10

Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-03

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-11

Ordförande: Andreas Johansson

Sekreterare: Fam Sundquist

Kallelse_KF_2019-12-10PDF