27 januari 2020 till 19 februari 2020 kl. 14.44-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-01-20

Paragrafer: 1-13

Datum då anslaget sätts upp: 2020-01-27

Datum då anslaget tas ned: 2020-02-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-01-20PDF