28 januari 2020 till 20 februari 2020 kl. 13.39-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-01-28 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-01-28

Paragrafer: 8-17

Datum då anslaget sätts upp: 2020-01-28

Datum då anslaget tas ned: 2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4A, Herrljunga