31 januari 2020 till 23 februari 2020 kl. 09.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2020-01-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-29

Paragrafer: 1-10

Datum då anslaget sätts upp: 2020-01-31

Datum då anslaget tas ned: 2020-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll BMN 2020-01-29PDF.