4 februari 2020 till 27 februari 2020 kl. 13.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-01-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Paragraf 13 omfattas av sekretess och publiceras därför inte. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-28

Paragrafer: 1-13, 31-32

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-04

Datum då anslaget tas ned: 2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll SN 2020-01-28.PDF