4 februari 2020 till 27 februari 2020 kl. 14.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-01-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-30

Paragrafer: 1-19

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-04

Datum då anslaget tas ned: 2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden 2020-01-30PDF