10 februari 2020 till 4 mars 2020 kl. 00.00-00.00

Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2020-02-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Sjuhärads Samordningsförbund

Sammanträdesdatum: 2020-02-05

Paragrafer: 1-12

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-10

Datum då anslaget tas ned: 2020-03-02

Förvaringsplats för protokollet: Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.

Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2020-02-05länk till annan webbplats