11 februari 2020 till 19 februari 2020 kl. 00.00-00.00

Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari

Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-02-18

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-11

Datum då anslaget tas ned: 2020-02-18

Kallelse KF 2020-02-18PDF