19 mars 2020 till 11 april 2020 kl. 14.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-03-16

Paragrafer: 33-66

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-19

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-03-16PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.